Specialisten ​

Om kinderen met achterstand(en) een goede kans te bieden op het juiste vervolgonderwijs, werken verschillende specialisten op de Poldervaart intensief samen.
Zo hebben we een schoollogopediste die met haar expertise op het gebied van de taalontwikkeling de leerkrachten ondersteunt en kunnen we een beroep doen op twee externe fysiotherapeuten.

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op school:

  • Intern begeleider
  • Ambulant begeleider
  • Orthopedagoog
  • Rekenspecialist
  • Leesspecialist
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Gezinsspecialist
  • Specialist Rots en Water
  • Specialist Blijf Cool