Onze ouders

Wij willen een omgeving creëren waarin ouders en leerkrachten open communiceren over hun kinderen. Dit goede contact vinden wij belangrijk, uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel: uw kind voorbereiden op een goede toekomst.

Wij hopen dat u ons op de hoogte houdt. Wij proberen u op onze beurt zo goed mogelijk te informeren via Parro over de dagelijkse activiteiten binnen de school. Maar ook natuurlijk één op één tijdens bijvoorbeeld de rapportgesprekken, de jaarlijkse informatieavond of een eventueel huisbezoek. Vooral via Parro vermelden we belangrijke informatie, zoals onvoorziene wijzigingen, mededelingen en vrije dagen.