Ontwikkelingsgroepen

MDO De Poldervaart is bedoeld voor kinderen waarvoor regulier basisonderwijs niet passend is. Dit kan zijn op grond van intelligentie, didactische achterstanden, maar ook op basis van sociaal-emotionele of gedragsproblematiek.

Kinderen op MDO De Poldervaart zitten in groepen die niet helemaal synchroon lopen met die van een reguliere basisschool. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het kind op het moment dat het kind de school binnenkomt. Afhankelijk van leeftijd en niveau wordt hij/zij dan in een groep geplaatst. Daarom hebben we vaak combinatiegroepen van verschillende niveaus en leeftijden.

De school bestaat uit een SO-afdeling (groep 3 tot 8), en een SBO-afdeling (groep 3 t/m 8). Daarbij hebben we nog specialistische groepen:

JRK

De jongste onderbouwgroepen van onze school is een zogeheten JRK-groep. De JRK-groep bestaat uit maximaal twaalf kleuters in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Voor de groep staan een leerkracht en een onderwijsassistent. De orthopedagoog en de intern begeleider zijn nauw betrokken bij deze groep.
Onze JRK-groep heeft, naast een onderwijskundige, ook een observatieve en diagnostische functie. Hierdoor kunnen wij vaststellen welk type onderwijs, regulier basisonderwijs, SBO of clusteronderwijs, het best passend is bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Wanneer kinderen naar groep 3 gaan, kan dit dan ook betekenen dat er doorverwijzing komt naar de juiste onderwijssetting voor uw kind. Overplaatsing gaat altijd in nauw overleg met ouders.

SO-groepen

De SO-groepen van onze school bestaan uit maximaal twaalf kinderen. Voor de groep staan een leerkracht en een onderwijsassistent. We hebben SO-groepen voor internaliserende gedragsproblematiek en externaliserende gedragsproblematiek. De orthopedagoog en de intern begeleider zijn nauw betrokken bij deze groep.

SBO-groepen

De SBO-groepen van onze school bestaan uit maximaal zestien kinderen. Voor de groep staat een leerkracht. Hierin zitten kinderen waar sprake is van een benedengemiddelde intelligentie, een ontwikkelingsachterstand, lichte gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek.

BEO

De BEO-groep is een klas met maximaal acht kinderen. Met het begeleiding- en onderwijsaanbod binnen de BEO-groepen wordt ingespeeld op de mogelijkheden en behoeften van het kind. Door gedrag te reguleren en juist de sterke kanten van het kind te stimuleren. Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. De BEO-groep heeft, naast een onderwijskundige, ook een observatieve en diagnostische functie. Hierdoor kunnen wij vaststellen welk type onderwijs het best past bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Een kind kan na een vakantie starten in de BEO-groep en blijft hier gemiddeld een jaar. Hoe het begeleiding- en onderwijstraject er precies uitziet, hangt af van de doelen die het kind kan behalen.

Sociale ontwikkeling

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden als samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Daarom schenken we extra aandacht aan zelfbewustzijn, zelfstandigheid en zelfkennis. Wij werken dan ook met de volgende methodes binnen de school: Rots- en watertraining en Kanjertraining.