Onze school

MDO De Poldervaart is een school voor openbaar speciaal basisonderwijs. Op onze school geven we les aan kinderen van 4 tot maximaal 14 jaar van wie vaststaat dat zij specifieke ondersteunings- en/of instructiebehoeften hebben op het gebied van gedrag en/of leren. Toelating tot onze school is alleen mogelijk met een toelaatbaarheids-verklaring, afgegeven door de deskundigheidscommissie (TLV).

Ons team zet zich dagelijks in om alle leerlingen, ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen, zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij. Dat doen we met op maat gesneden onderwijs. Daarbinnen besteden we niet alleen aandacht aan cognitieve vakken, zoals rekenen en taal, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

We leggen de lat zo hoog mogelijk. Op die manier dagen we uw kind uit om het maximale uit zichzelf te halen. Natuurlijk houden we altijd rekening met ieders capaciteiten en leervermogen. We gaan zorgvuldig na wat er voor uw kind werkt, wat hem/haar stimuleert of belemmert en stellen een persoonlijk programma op met heldere doelen. Vervolgens volgen we de ontwikkeling van uw kind op de voet. Indien nodig krijgt uw kind buiten de klas extra ondersteuning van een van onze onderwijsondersteunende specialisten.

Op deze website leest u belangrijke en praktische informatie over de gang van zaken bij ons op school. In onze schoolgids vindt u nog meer informatie. Mocht u na het bekijken van de site nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op. En wilt u een keer komen kijken? Dan bent u van harte welkom. Bel of e-mail ons voor een afspraak.

Namens het team,
Gyselle van der Schoor
directeur