Onze zorg

Bij MDO De Poldervaart vormt het kind het uitgangspunt. Het onderwijs dat we bieden stemmen we af op zijn of haar behoeften en mogelijkheden. De zorg binnen MDO De Poldervaart richt zich dan ook niet alleen op didactische en sociaal-emotionele terreinen, maar er is ook altijd aandacht voor de maatschappelijke en economische kant. Om kinderen met achterstand(en) een goede kans te bieden op het juiste vervolgonderwijs, werken verschillende specialisten op MDO De Poldervaart intensief samen. Daarbij is het belangrijk als ouders en school samenwerken.