Netwerk

Voor het kunnen bieden van de juiste zorg is de aanwezigheid van een goed netwerk belangrijk. Onze school werkt samen met de volgende externe partners:

 • Kinderteam Vlietlandziekenhuis;
 • SvO (Seminarium voor Orthopedagogiek); 
 • CED (Centrum Educatieve Dienstverlening); 
 • GG&GD; 
 • Ambulante begeleiding; 
 • REC (Regionaal Expertise Centrum); 
 • IB-netwerk; 
 • CLZ; 
 • RIAGG; 
 • Stichting MEE (maatschappelijk werk); 
 • Stichting Pameijer LVG 
 • Fysiotherapie; 
 • Trivium Lindehof; 
 • Kristal; 
 • Fortagroep. 
 • Enver 
 • Yets Foundation 
 • KomKids