Toelating

De Poldervaart is in eerste instantie toegankelijk voor kinderen die aangemeld zijn via het Samenwerkingsverband ‘Onderwijs Dat Past’ met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).