Leerlingenraad

MDO De Poldervaart heeft een leerlingenraad. De kinderen komen uit de hoogste vijf groepen. De leerlingenraad wordt als spreekbuis van de kinderen serieus genomen door het team en de directie. Zij brengen de stem van de kinderen in het team. Elke maand vergadert de leerlingenraad onder begeleiding van een teamlid. De leerlingenraad heeft de regels voor een goed werkende leerlingenraad vastgesteld. Daarnaast heeft de raad de pleinregels bepaald.

Ook worden andere onderwerpen besproken, zoals: het buitenspeelgoed; de vraag of de kinderen op kamp of op schoolreis willen; of het kerstdiner op school ’s middags of ’s avonds moet plaatsvinden; de diverse schoolfeesten; overleg en afspraken over schoolpleinzaken. Kortom: de leerlingenraad is druk met belangrijke zaken voor alle leerlingen. Momenteel zijn de kinderen in de leerlingenraad bezig met het project van Ecoschools.