Passend onderwijs

De Poldervaart is een school voor speciaal (basis)onderwijs. Een school voor speciaal (basis)onderwijs vangt kinderen op met leerproblemen op het gebied van lezen en rekenen, kinderen met gedrags- en psychiatrische problemen en kinderen met een licht verstandelijke beperking. Onze school biedt deze kinderen een veilige leeromgeving door middel van duidelijke structuur, orde en regelmaat.  

Wij spelen in op de talenten van het kind en bieden passend onderwijs. Zo halen we het maximale uit de kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving. 

Daarvoor maken we gebruik van de verschillende (speciale) methodes, die de leerkrachten op maat aan de kinderen aanbieden. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau aan lezen, rekenen en spelling. Er is aandacht voor de stimulerende en belemmerende kanten van de kinderen.