Netwerk

Voor het kunnen bieden van de juiste zorg is de aanwezigheid van een goed netwerk belangrijk. Onze school werkt samen met de volgende externe partners:

 • Kinderteam Vlietlandziekenhuis;
 • SvO (Seminarium voor Orthopedagogiek);
 • CED (Centrum Educatieve Dienstverlening);
 • GG&GD;
 • Ambulante begeleiding;
 • REC (Regionaal Expertise Centrum);
 • IB-netwerk;
 • CLZ;
 • RIAGG;
 • Stichting MEE (maatschappelijk werk);
 • Stichting Pameijer LVG
 • Fysiotherapie;
 • Trivium Lindehof;
 • Kristal;
 • Fortagroep.
 • Enver
 • Yets
 • Kom kids