Leerlingenraad

De Poldervaart heeft een leerlingenraad. De leerlingen komen uit de hoogste vijf groepen. De leerlingeraad wordt als spreekbus van de leerlingen serieus genomen door het team en de directie. Zij brengt de stem van de kinderen in het team.
Elke maand vergadert de leerlingenraad onder begeleiding van een teamlid.
De leerlingenraad heeft de regels voor een goed werkende leerlingenraad vastgesteld. Daarnaast heeft zij de pleinregels bepaald.

 

Ook worden andere onderwerpen besproken, zoals:

  • Het buitenspeelgoed; hierover zijn afspraken gemaakt.
  • De vraag of de kinderen op kamp of op schoolreis willen.
  • Het kerstdiner op school, moet dat ’s middags of ’s avonds moet plaatsvinden.
  • De diverse schoolfeesten.
  • Overleg en afspraken met de leerlingenraad over schoolpleinzaken met de Gelinckschool.
  • Kortom: de leerlingenraad is druk met belangrijke zaken voor alle leerlingen.

 

Hieronder vindt u de verslagen van de leerlingenraad:

Bekijk hier al het nieuws