Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Er is een klachtenregeling opgesteld en deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Uiteraard kunt u ook uw klacht direct bespreken met de leerkracht van uw kind of de directeur.

Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de bestuurder van Stichting Primo Schiedam, telefonisch te bereiken op (010) 426 04 46. U kunt ook schriftelijk een klacht indienen of een afspraak maken op het kantoor van het bestuur op het Burgemeester van Lierplein 77, 3134 ZB te Vlaardingen.

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de ‘Landelijke Klachten Commissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs’ (LKC). De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen. De LKC is gevestigd aan de Polanerbaan 15, 3447 GN, in Woerden Postadres: Postbus 162, 3440 AD Woerden. Telefoon (0348) 40 52 45. Of kijk online op onderwijsgeschillen.nl, of mail naar info-lgclkc@vosabb.nl.