Anti-pestprogramma

Voor ons is pesten gedrag dat integraal wordt aangepakt binnen een sociale vaardigheidstraining, de Kanjertraining. Alle personeelsleden van MDO De Poldervaart zijn getraind en gecertificeerd. Door middel van deze Kanjertraining leren we de kinderen hoe zij met hun eigen gedrag beter om kunnen gaan. Zij leren hoe zij pestgedrag zelf kunnen aanpakken en hoe zij gedrag kunnen veranderen, zodat kinderen die overheersen en plagen, genegeerd kunnen worden. Door de integrale aanpak kunnen kinderen die pestgedrag vertonen aangesproken worden op hun gedrag; kinderen die gepest worden, kunnen gestimuleerd worden om zich hier effectief tegen te wapenen.