Ouderhulp

De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Wij zien de betrokkenheid van ouders als een noodzaak. Wij vinden dat een kind zich het best ontwikkelt in de driehoek ouders, kind en school .

Om allerlei extra activiteiten te kunnen organiseren is de hulp van een grote groep ouders onontbeerlijk. Wij zijn een actieve school waar, naast het lesgebeuren, aandacht is voor schoolreisjes, excursies, themafeesten, sportdagen etc. Wij beseffen dat we dat zonder uw hulp, niet voor elkaar krijgen. Gelukkig kunnen we altijd op een grote groep ouders rekenen die zich inzet voor onze school. We willen hier nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders waarderen en hopen dat u begrip hebt voor het feit dat er regelmatig om hulp gevraagd wordt via de Parro app.