Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school een bijdrage van de ouders. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage 35 euro. Dit bedrag is nodig voor onder andere de viering van Sinterklaas, Kerstmis, en spelletjesdagen.

De school verzoekt u allen vriendelijk om dit bedrag aan de school te voldoen, zodat we voor de kinderen leuke activiteiten kunnen organiseren.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL13ABNA0480393893
ten name van SBO De Poldervaart.

Bij deze overboeking graag vermelden: naam van uw kind, groepsnaam en ouderbijdrage.

Indien u recht heeft op het Jeugdfonds vanwege een laag inkomen, ontvangt u voor uw kind één waardecoupon van 50 euro voor het schooljaar 2015-2016. Dit is bedoeld als bijdrage voor de schoolkosten, waaronder ook (gedeeltelijk) het schoolreisje of schoolkamp. U hoeft de kosten niet zelf voor te schieten. U levert de waardecoupon op school in. Het bedrag wordt rechtsstreeks aan de school overgemaakt door Stroomopwaarts MVS. Vanaf 1 juli 2015 zijn de sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS samengegaan in Stroomopwaarts MVS. Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Schiedam: Jeugdfonds.