Nuttige adressen

Stichting PRIMO Schiedam:
Algemeen directeur Peter Jonkers
Burg. van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
010 426 04 46

Inspectie van het Onderwijs
Vragen over Onderwijs
Meldpunt vertrouwensinspecteur
info@owinsp.nl
0800 8051 (gratis)
0900 111 3 111

Stichting Pameijer
(NDB = naschoolse dagbehandeling)
Centraal Bureau
Peter van Anrooylaan
010 271 00 00
010 470 05 55

Sport en Recreatiebad
Groenoord
Prinses Beatrixlaan 2
3121 JN Schiedam
010 471 93 27

Schoolmelkvoorziening
Postbus 42
Woerden
0348 42 98 80

Wethouder van onderwijs:
De heer M.X. Stam
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
010 219 57 92

Schiedamse Taxi Centrale (STC)
010 410 20 30

Medezeggenschapsraad
SBO de Poldervaart (MR)
mr.poldervaart@gmail.com

GGD Rotterdam-Rijnmond
Burg. van Lierplein 3
Vlaardingen
010 433 95 49

Bekijk hier al het nieuws