Te laat komen

De 3, 6, 9, 12 regeling:

De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. Daarom is de volgende procedure in het leven geroepen:

 

Drie maal te laat: Er vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers.

Zes maal te laat: De ouders/verzorgers worden schriftelijk of in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van het te laat komen en van de mogelijke consequenties.

Negen maal te laat: Er gaat een brief uit naar de ouders/verzorgers met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen dit gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.

Twaalf keer te laat: Er gaat er een brief naar ouders/verzorgers met de mededeling dat er melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders/verzorgers verzonden worden waarin ouders/verzorgers gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

Vijftien keer te laat: De leerplichtambtenaar roept de ouders/verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in het opmaken van een proces-verbaal.

Bekijk hier al het nieuws