Schoolmaatschappelijk werk

De Poldervaart heeft een meerjarencontract met Stichting MEE Rotterdam. Voor ouders/ verzorgers is dit een laagdrempelig traject om specialistische gezinsbegeleiding te krijgen. Ouders/verzorgers worden dan via school cliënt bij MEE en zij kunnen de maatschappelijk werker via school blijven benaderen. Tegelijkertijd wordt de school geadviseerd in de mogelijkheden van ondersteuning (bijv. video-home-training). Ouders/verzorgers kunnen op school ook zelf vragen om ondersteuning, dit wordt veelvuldig gedaan. De maatschappelijk werker verzorgt op school ook de assertiviteitstrainingen voor onze leerlingen.

Wanneer verschillende ouders/verzorgers een zelfde behoefte hebben aan ondersteuning, kan binnen school een ouderbegeleidingsgroep worden overwogen.

Bekijk hier al het nieuws