Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert samen met het team diverse festiviteiten, waarvoor school geld nodig heeft. Ook voor o.a. het overblijven en verzekeringen. De Poldervaart kent hiervoor een schoolfonds, waarvoor de penningmeester een vrijwillige bijdrage vraagt aan de ouders/verzorgers.
Indien er meer kinderen uit één gezin op school zijn, worden kortingen berekend, 25% voor het 2e kind en 50% voor het 3e kind. De kortingen gelden niet voor de schoolkampen.

Na overleg met de medezeggenschapsraad hebben wij besloten om de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar te houden op € 40,00. Over de wijze van betalen wordt u geïnformeerd. Dit bedrag is nodig voor verschillende activiteiten binnen de school zoals bijv: Sinterklaasviering. kerstmis, pasen, spelletjesdagen enz.


Het girorekeningnummer van het schoolfonds is IBAN: NL50 ABNA 0240.112.199 t.n.v. SBO De Poldervaart te Schiedam.
Als ouder/verzorger kunt u lid worden van de OR. De leden van de Ouderraad worden jaarlijks gekozen tijdens de algemene jaarvergadering. De zittingsduur is 2 jaar, daarna kan een OR-lid zich herkiesbaar stellen. Hebt u interesse, laat het aan ons weten.