Klachtenprocedure

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de ’Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)’. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen.
De LKC is gevestigd aan de Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden
Postadres: Postbus 162, 3440 AD  Woerden.
Telefoon 0348 405245, fax 0348 405244.
U kunt ook de website raadplegen www.lgc-lkc.nl of een e-mail sturen naar info-lgc-lkc@vosabb.nl