Kinderredactie

Onze groepen 8 schrijven regelmatig stukjes over wat zij op school doen en leren. Binnenkort zijn deze hier te lezen. Houd deze pagina in de gaten!

 

Klein nieuws – 4 december

Kindergemeenteraad

Op 27 november had de Kindergemeenteraad ‘Het gesprek met de Stad’ met de centrale vraag: “In hoeverre sluiten de instellingen die zich richten op de jeugd, aan op de behoefte van kinderen en in hoeverre weten kinderen die instellingen te vinden?” Als het niet zo goed met ons zou gaan, weten we dat we naar de volgende instellingen kunnen: dokter, ziekenhuis, kindertelefoon, kinderbescherming, trainers van je sport, onze meester en onze eigen ouders en familie. Wij vinden het goed dat de meester op ons let. Als er bijvoorbeeld in de klas wordt gepest, geeft de meester een waarschuwing of straf aan degene die dat doet. Soms is het ook wel vervelend dat hij zo goed op ons let, want we kunnen nu niks doen wat niet mag. Hij geeft ons dan bijvoorbeeld strafregels om te schrijven. “Ook de trainer van de voetbal let op mij”, riep één van de leerlingen, “hij ziet het aan mij als het niet zo goed gaat en praat dan met me. Ik vind dit wel goed, dan sta je er tenminste niet alleen voor.” In de klas vond ook iedereen het normaal dat je ouders op je letten, dat ze aan ons kunnen zien of het wel of juist niet goed gaat. Het is ook heel belangrijk en fijn om je ouders te kunnen vertrouwen.

Deze column is gemaakt met alle leerlingen
uit de Tijger groep van sbo De Poldervaart

De Kleine Ambassade wil kinderen zoveel mogelijk betrekken bij en voorbereiden op de maatschappij. Het bewust leren vormen van een eigen mening is daarvoor heel belangrijk.

Bekijk hier al het nieuws